Търгове

Заповед № РД -09-344/22.03.2018 г.

Дата на публикуване: 30.03.2018

З А П О В Е Д № РД-09-344/22.03.2018 г.,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09-345/22.03.2018 г.

Дата на публикуване: 30.03.2018

З А П О В Е Д № РД-09-345/22.03.2018 г.,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09-343/22.03.2018 г.

Дата на публикуване: 30.03.2018

З А П О В Е Д № РД-09-343/22.03.2018 г.,  гр.Пловдив,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-266/06.03.2018 г.

Дата на публикуване: 07.03.2018

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-266/06.03.2018 г., гр.Пловдив

Дата на публикуване: 07.03.2018

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09- 268 06.03.2018 г.

Дата на публикуване: 07.03.2018

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и [...]

Цялата публикация...