Търгове

Заповед № РД-09-1247/21.10.2016 г.

Дата на публикуване: 24.10.2016

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 14, ал. [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1241/20.10.2016 г.

Дата на публикуване: 21.10.2016

Заповед № РД-09-1241/20.10.2016 г. [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1204/12.10.2016 г.

Дата на публикуване: 14.10.2016

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1202/12.10.2016 г

Дата на публикуване: 14.10.2016

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1203/12.10.2016 г.

Дата на публикуване: 14.10.2016

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Основно Училище "Дядо Иван Арабаджията" с. Царацово - Търг за помещение за търговска дейност

Дата на публикуване: 01.09.2016

Обява Схема Тръжна Документация [...]

Цялата публикация...