Търгове

Заповед РД- 09-218/09.03.2017 г.

Дата на публикуване: 10.03.2017

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 14, ал. [...]

Цялата публикация...

Заповед РД-09-219/09.03.2017 г.

Дата на публикуване: 10.03.2017

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед РД-09-220/09.03.2017 г.

Дата на публикуване: 10.03.2017

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед РД-09-221/09.03.2017 г.,

Дата на публикуване: 10.03.2017

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-9/04.01.2017 г.

Дата на публикуване: 06.01.2017

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед №РД- 09-1491/21.12.2016 г.

Дата на публикуване: 22.12.2016

З А П О В Е Д № РД -09-1491 21.12.2016 г., гр. Пловдив На основание чл. 44, [...]

Цялата публикация...