Търгове

Заповед № РД-09-988/19.09.2017г.

Дата на публикуване: 25.09.2017

З А П О В Е Д № РД-09-988/19.09.2017 г.,  гр.Пловдив   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-934/12.09.2017г.

Дата на публикуване: 13.09.2017

З А П О В Е Д № РД-09-934/12.09.2017 г., гр. Пловдив  На основание правомощията, дадени ми със Заповед № [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-783/01.08.2017 г., гр.Пловдив

Дата на публикуване: 04.08.2017

На основание правомощията, дадени ми със Заповед №РД-09-779/28.07.2017 г. на Кмета на община „Марица“ и във връзка с чл.35, ал.1 [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-784/01.08.2017 г., гр.Пловдив

Дата на публикуване: 04.08.2017

На основание правомощията, дадени ми със Заповед №РД-09-779/28.07.2017 г. на Кмета на община „Марица“ и във връзка с чл.35, ал.1 [...]

Цялата публикация...

Заповед№ РД-09-785/01.08.2017 г., гр.Пловдив

Дата на публикуване: 04.08.2017

На основание правомощията, дадени ми със Заповед №РД-09-779/28.07.2017 г. на Кмета на община „Марица“ и във връзка с чл.35, ал.1 [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-786/01.08.2017 г., гр.Пловдив

Дата на публикуване: 04.08.2017

На основание правомощията, дадени ми със Заповед №РД-09-779/28.07.2017 г. на Кмета на община „Марица“ и във връзка с чл.35, ал.1 [...]

Цялата публикация...