Търгове

Заповед № РД- 09-981/30.08.2016 г.

Дата на публикуване: 31.08.2016

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Решение № 148, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД- 09-997 31.08.2016г.

Дата на публикуване: 31.08.2016

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД- 09-924/15.08.2016 г.

Дата на публикуване: 16.08.2016

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 14, ал. [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-858/02.08.2016г. ОТМЕНЕН!

Дата на публикуване: 05.08.2016

ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА     З А П О В Е Д № РД-09-858/02.08.2016 г.,  гр. Пловдив   На основание [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-857/02.08.2016 г.

Дата на публикуване: 05.08.2016

З А П О В Е Д № РД-09-857/02.08.2016 г.,  гр.Пловдив   На основание правомощията, дадени ми със Заповед №РД-09-848/29.07.2016 [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-823/22.07.2016 г.

Дата на публикуване: 25.07.2016

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и [...]

Цялата публикация...