Търгове

Заповед № РД-09-542/14.05.2018 г.

Дата на публикуване: 15.05.2018

Линк към заповедта [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09- 487/26.04.2018 г.

Дата на публикуване: 27.04.2018

Линк към заповедта [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД – 09 - 432 16.04.2018 г.

Дата на публикуване: 17.04.2018

Линк към заповедта [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09- 389/30.03.2018 г.

Дата на публикуване: 02.04.2018

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.150, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09-340/22.03.2018 г.

Дата на публикуване: 30.03.2018

З А П О В Е Д № РД-09-340/22.03.2018 г.,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09-341/22.03.2018 г.

Дата на публикуване: 30.03.2018

З А П О В Е Д № РД-09-341/22.03.2018 г.,  гр.Пловдив,  гр.Пловдив   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, [...]

Цялата публикация...