Търгове

Заповед № РД-09-1204/12.10.2016 г.

Дата на публикуване: 14.10.2016

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1202/12.10.2016 г

Дата на публикуване: 14.10.2016

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1203/12.10.2016 г.

Дата на публикуване: 14.10.2016

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Основно Училище "Дядо Иван Арабаджията" с. Царацово - Търг за помещение за търговска дейност

Дата на публикуване: 01.09.2016

Обява Схема Тръжна Документация [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД- 09-981/30.08.2016 г.

Дата на публикуване: 31.08.2016

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Решение № 148, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД- 09-997 31.08.2016г.

Дата на публикуване: 31.08.2016

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и [...]

Цялата публикация...