Търгове

Заповед № РД-09-1331/21.12.2017г.

Дата на публикуване: 29.12.2017

З А П О В Е Д № РД-09-1331/21.12.2017 г.,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1330/21.12.2017г.

Дата на публикуване: 29.12.2017

З А П О В Е Д № РД-09-1330/21.12.2017 г.,  гр.Пловдив  На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1333/21.12.2017г.

Дата на публикуване: 29.12.2017

З А П О В Е Д № РД-09-1333/21.12.2017 г.,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1332/21.12.2017г.

Дата на публикуване: 29.12.2017

З А П О В Е Д № РД-09-1332/21.12.2017 г.,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...

Заповед№ РД-09-1292/14.12.2017 г.

Дата на публикуване: 18.12.2017

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

№ РД-09-1293/14.12.2017 г., гр.Пловдив

Дата на публикуване: 18.12.2017

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...