Търгове

Заповед № РД-09-266/06.03.2018 г., гр.Пловдив

Дата на публикуване: 07.03.2018

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09- 268 06.03.2018 г.

Дата на публикуване: 07.03.2018

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09- 268 06.03.2018 г., гр. Пловдив

Дата на публикуване: 07.03.2018

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09- 267 06.03.2018 г.

Дата на публикуване: 07.03.2018

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09- 265 06.03.2018 г.,

Дата на публикуване: 07.03.2018

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09- 264 06.03.2018 г.

Дата на публикуване: 07.03.2018

Линк към заповедта за търг [...]

Цялата публикация...