Търгове

Заповед № РД-09-1332/21.12.2017г.

Дата на публикуване: 29.12.2017

З А П О В Е Д № РД-09-1332/21.12.2017 г.,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...

Заповед№ РД-09-1206/21.11.2017 г., гр.Пловдив

Дата на публикуване: 27.11.2017

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1207/23.11.2017 г., гр.Пловдив

Дата на публикуване: 24.11.2017

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1181/08.11.2017 г.

Дата на публикуване: 10.11.2017

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1183/18.11.2017 г

Дата на публикуване: 10.11.2017

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-1167/06.11.2017г.

Дата на публикуване: 07.11.2017

З А П О В Е Д № РД-09-1167/06.11.2017 г., гр. Пловдив   На основание чл. 44, ал. 2 от [...]

Цялата публикация...