Търгове

Заповед № РД-09-989/19.09.2017г.

Дата на публикуване: 25.09.2017

З А П О В Е Д № РД-09-989/19.09.2017 г.,  гр.Пловдив   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-990/19.09.2017г.

Дата на публикуване: 25.09.2017

З А П О В Е Д № РД-09-990/19.09.2017 г.,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-985/19.09.2017г.

Дата на публикуване: 25.09.2017

З А П О В Е Д № РД-09-985/19.09.2017 г.,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-983/19.09.2017г.

Дата на публикуване: 25.09.2017

З А П О В Е Д № РД-09-983/19.09.2017 г.,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-984/19.09.2017г.

Дата на публикуване: 25.09.2017

З А П О В Е Д № РД-09-984/19.09.2017 г.,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-981/19.09.2017г.

Дата на публикуване: 25.09.2017

З А П О В Е Д № РД-09-981/19.09.2017 г.,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...