Търгове

Заповед № РД-09-557/31.05.2017 г., гр.Пловдив

Дата на публикуване: 02.06.2017

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-558/31.05.2017 г., гр. Пловдив

Дата на публикуване: 02.06.2017

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-559/31.05.2017 г., гр.Пловдив

Дата на публикуване: 02.06.2017

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД- 09-551/30.05.2017 г., гр. Пловдив

Дата на публикуване: 31.05.2017

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 14, ал. [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД- 09-552/30.05.2017 г., гр. Пловдив

Дата на публикуване: 31.05.2017

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 14, ал. [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-465/10.05.2017г.

Дата на публикуване: 10.05.2017

З А П О В Е Д № РД- 09-465/10.05.2017 г., гр. Пловдив  На основание чл. 44, ал. 2 от [...]

Цялата публикация...