Търгове

Заповед № РД-09-355/12.04.2017 г.

Дата на публикуване: 25.04.2017

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-348/11.04.2017г.

Дата на публикуване: 18.04.2017

З А П О В Е Д № РД- 09-348/11.04.2017 г., гр. Пловдив На основание чл. 44, ал. 2 от [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-371/18.04.2017г.

Дата на публикуване: 18.04.2017

З А П О В Е Д № РД- 09-371/18.04.2017 г., гр. Пловдив На основание правомощията, дадени ми със Заповед [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-370/18.04.2017г.

Дата на публикуване: 18.04.2017

З А П О В Е Д № РД- 09-370/18.04.2017 г., гр. Пловдив На основание правомощията, дадени ми със Заповед [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-295/29.03.2017 г.

Дата на публикуване: 31.03.2017

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед РД-09-293/28.03.2017 г.

Дата на публикуване: 30.03.2017

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.1 и [...]

Цялата публикация...