Търгове

Заповед № РД-09-1167/06.11.2017г.

Дата на публикуване: 07.11.2017

З А П О В Е Д № РД-09-1167/06.11.2017 г., гр. Пловдив   На основание чл. 44, ал. 2 от [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-989/19.09.2017г.

Дата на публикуване: 25.09.2017

З А П О В Е Д № РД-09-989/19.09.2017 г.,  гр.Пловдив   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-990/19.09.2017г.

Дата на публикуване: 25.09.2017

З А П О В Е Д № РД-09-990/19.09.2017 г.,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-985/19.09.2017г.

Дата на публикуване: 25.09.2017

З А П О В Е Д № РД-09-985/19.09.2017 г.,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-983/19.09.2017г.

Дата на публикуване: 25.09.2017

З А П О В Е Д № РД-09-983/19.09.2017 г.,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-984/19.09.2017г.

Дата на публикуване: 25.09.2017

З А П О В Е Д № РД-09-984/19.09.2017 г.,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...