Търгове

Заповед № РД-09-115/31.01.2018г. - ОТМЕНЕН

Дата на публикуване: 01.02.2018

Отменен със заповед РД-09-187/14.02.2018 на Кмета на община Марица   З А П О В Е Д № РД -09- [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-70/17.01.2018 г.

Дата на публикуване: 22.01.2018

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-71/17.01.2018 г.

Дата на публикуване: 22.01.2018

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-72/17.01.2018 г.

Дата на публикуване: 22.01.2018

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-73/17.01.2018 г.

Дата на публикуване: 22.01.2018

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД-09-56/15.01.2018г.

Дата на публикуване: 17.01.2018

З А П О В Е Д № РД -09- 56  15.01.2018 г., гр. Пловдив На основание чл. 44, ал. [...]

Цялата публикация...