Търгове

Заповед № РД-09- 389/30.03.2018 г.

Дата на публикуване: 02.04.2018

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.150, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09-340/22.03.2018 г.

Дата на публикуване: 30.03.2018

З А П О В Е Д № РД-09-340/22.03.2018 г.,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09-341/22.03.2018 г.

Дата на публикуване: 30.03.2018

З А П О В Е Д № РД-09-341/22.03.2018 г.,  гр.Пловдив,  гр.Пловдив   На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09-342/22.03.2018 г.

Дата на публикуване: 30.03.2018

З А П О В Е Д № РД-09-342/22.03.2018 г.,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09-344/22.03.2018 г.

Дата на публикуване: 30.03.2018

З А П О В Е Д № РД-09-344/22.03.2018 г.,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...

Заповед № РД -09-345/22.03.2018 г.

Дата на публикуване: 30.03.2018

З А П О В Е Д № РД-09-345/22.03.2018 г.,  гр.Пловдив На основание чл.35, ал.1 от ЗОС; чл.140, т.5, чл.146, [...]

Цялата публикация...