Новини

Конкурс на тема: „Миналото оживява днес“

 

КОНКУРС

Община „Марица“ и Културно-информационен център „Малтепе“ организират ученически конкурс на тема: „Миналото оживява днес“

Конкурсът се посвещава на 30-годишнината на Община „Марица“.

РЕГЛАМЕНТ:

 1. Условия за участие в конкурса.
  Конкурс за изработка на керамична плоча с размер 15/15 см. възпроизвеждаща – тракийско изкуство, ритуали, митология, въоръжение. Активното познавателно отношение към темата на конкурса ще способства за провокиране на жив интерес у децата едновременно към изобразителното изкуство, занаятите, историята и археологията.  В конкурса могат да участват ученици от 7 до 16 г., които при класирането ще бъдат разделени на две възрастови групи:
  Първа група – от 7 до 11 години
  Втора група – от 12 до 16 години;
 1. Етапи: Работата по изработката на декоративни керамични плочи ще бъде разделена на два етапа.

Първи етап:  20.02.2018 г. (13,00 часа) в КИЦ „Малтепе“ село Маноле – изработка на глинена плоча и тематична рисунка по нея.

Втори етап:   27.02.2018 г. (13.00 часа) в КИЦ „Малтепе“ село Маноле – декориране върху вече изпечената глинена плоча.

Всички материали и консумативи за изработката на керамичните плочи са подсигурени от Община „Марица“.

 1. Жури Победителите ще бъдат определени от жури в състав:

 Росица Петкова Лилова – художник приложник

 Радостин Ганев – майстор грънчар

 инж. Петко Танчев Чочев – заместник- кмет на Община „Марица“

 1. Критерии за оценка:
 • идеен замисъл
 • препокриване на тематиката на конкурса
 • художествени и естетически качества
 1. Наградите на победителите ще бъдат връчени на 22.03.2018 г. на тържествената сесия на ОбС Марица, която ще се състои от 17:00 ч. в хотел Санкт Петербург.
 • I място – предметна награда и грамота
 • II място – грамота
 • III място - грамота
 1. Организация на конкурса. Като организатор Община „Марица“ поема ангажимента да разгласи конкурса чрез писма до училищата от общината. Да подсигури безплатен за участниците в конкурса транспорт за двата етапа на провеждане на конкурса. Поема отговорност за организиране на журито и подсигуряване на необходимите грамоти и награди.

 

Формуляр за участие

За контакт и информация:

Еmail: maltepe@maritsa.org
Оргонизатор събития: Дияна Мичкова тел. 0899 17 65 75