Конкурси

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ в отдел „Бюджет, финанси и човешки ресурси“ на дирекция „Финанси, бюджет и счетоводство”