2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива