2054 Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж