2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи