2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж