2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях