1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес