2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние