2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път