2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.