2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък