2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни