2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи