2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение