2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд