2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари