2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение