2050 Прекратяване на категория на туристически обект