ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С МАШИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ

№ ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

1. 16 октомври 2023 г. (понеделник)
от 17:00 до 17:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 353 234 923 897
Passcode: EWZ6ow

2. 16 октомври 2023 г. (понеделник)
от 18:00 до 18:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 319 764 785 407
Passcode: KHwBrL

3. 16 октомври 2023 г. (понеделник)
от 19:00 до 19:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 387 925 035 510
Passcode: P2afxk

4. 17 октомври 2023 г. (вторник)
от 17:00 до 17:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 362 684 398 379
Passcode: QEatP9

5. 17 октомври 2023 г. (вторник)
от 18:00 до 18:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 342 492 580 985
Passcode: LJzx2m

6. 17 октомври 2023 г. (вторник)
от 19:00 до 19:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 338 384 937 46
Passcode: Wt2RBU

7. 18 октомври 2023 г. (сряда)
от 17:00 до 17:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 360 863 499 707
Passcode: SZvKDj

8. 18 октомври 2023 г. (сряда)
от 18:00 до 18:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 324 780 537 601
Passcode: YKJAXT

9. 18 октомври 2023 г. (сряда)
от 19:00 до 19:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 384 101 028 204
Passcode: mu4ZzL

10. 19 октомври 2023 г. (четвъртък)
от 17:00 до 17:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 317 314 062 653
Passcode: QXYGjC

11. 19 октомври 2023 г. (четвъртък)
от 18:00 до 18:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 351 936 722 510
Passcode: PKYJFA

12. 19 октомври 2023 г. (четвъртък)
от 19:00 до 19:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 318 086 235 475
Passcode: NuCWdQ

13. 20 октомври 2023 г. (петък)
от 17:00 до 17:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 328 327 545 831
Passcode: 2Nay82

14. 20 октомври 2023 г. (петък)
от 18:00 до 18:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 345 087 211 829
Passcode: iXSCey

15. 20 октомври 2023 г. (петък)
от 19:00 до 19:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 324 575 468 614
Passcode: keghro

16. 21 октомври 2023 г. (събота)
от 10:00 до 10:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 330 008 860 726
Passcode: 9c4JyS

17. 21 октомври 2023 г. (събота)
от 11:00 до 11:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 346 144 268 620
Passcode: GLYhG7

18. 21 октомври 2023 г. (събота)
от 12:00 до 12:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 319 092 895 938
Passcode: MRxnoR

19. 21 октомври 2023 г. (събота)
от 16:00 до 16:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 323 234 523 850
Passcode: rhpmv4

20. 21 октомври 2023 г. (събота)
от 17:00 до 17:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 398 168 282 046
Passcode: rhf3R4

21. 21 октомври 2023 г. (събота)
от 18:00 до 18:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 336 870 748 600
Passcode: HiRpRB

22. 21 октомври 2023 г. (събота)
от 19:00 до 19:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 333 037 192 38
Passcode: oNxNc2

23. 22 октомври 2023 г. (неделя)
от 10:00 до 10:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 365 212 671 479
Passcode: MoFFyv

24. 22 октомври 2023 г. (неделя)
от 11:00 до 11:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 393 693 344 100
Passcode: Dry5CX

25. 22 октомври 2023 г. (неделя)
от 12:00 до 12:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 333 937 853 834
Passcode: JJjYSC

26. 22 октомври 2023 г. (неделя)
от 16:00 до 16:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 373 658 124 13
Passcode: bcPdPa

27. 22 октомври 2023 г. (неделя)
от 17:00 до 17:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 381 443 486 722
Passcode: tSaqVH

28. 22 октомври 2023 г. (неделя)
от 18:00 до 18:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 315 301 573 022
Passcode: 4wopM2

29. 22 октомври 2023 г. (неделя)
от 19:00 до 19:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 365 953 275 341
Passcode: 8mZvAP

30. 23 октомври 2023 г. (понеделник)
от 17:00 до 17:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 394 833 126 023
Passcode: 6mGzR8

31. 23 октомври 2023 г. (понеделник)
от 18:00 до 18:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 367 304 252 57
Passcode: JdAVzD

32. 23 октомври 2023 г. (понеделник)
от 19:00 до 19:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 387 219 525 726
Passcode: YVfMiz

33. 24 октомври 2023 г. (вторник)
от 17:00 до 17:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 324 395 024 057
Passcode: ZSn6Tm

34. 24 октомври 2023 г. (вторник)
от 18:00 до 18:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 390 211 947 905
Passcode: PLbw9d

35. 24 октомври 2023 г. (вторник)
от 19:00 до 19:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 367 724 912 894
Passcode: Snu54Q

36. 25 октомври 2023 г. (сряда)
от 17:00 до 17:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 321 921 910 724
Passcode: DFT7qQ

37. 25 октомври 2023 г. (сряда)
от 18:00 до 18:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 351 220 102 507
Passcode: NP4QmD

38. 25 октомври 2023 г. (сряда)
от 19:00 до 19:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 322 663 598 199
Passcode: SX3fg2

39. 26 октомври 2023 г. (четвъртък)
от 17:00 до 17:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 352 277 023 399
Passcode: XnXaMb

40. 26 октомври 2023 г. (четвъртък)
от 18:00 до 18:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 361 394 876 839
Passcode: CXPeBE

41. 26 октомври 2023 г. (четвъртък)
от 19:00 до 19:40 ч. Microsoft Teams meeting
Join on your computer, mobile app or room device
Линк за присъединяване към обучението:
Click here to join the meeting
Meeting ID: 341 739 232 635
Passcode: 6zPWJp