Открива процедура по избор на съдебни заседатели за Районен съд Пловдив, с мандат 2023 г. – 2027 г.

Общински съвет „Марица“ На основание чл. 67 от Закона за съдебната власт и Решение № 421 от 29.08.2022 г. на Общински съвет „Марица“ Открива процедура по избор на съдебни заседатели за Районен съд Пловдив, с  мандат 2023 г. – 2027 г. Всеки кандидат за съдебен заседател за Районен съд Пловдив от квотата на Община „Марица“ … Продължете с четенето на Открива процедура по избор на съдебни заседатели за Районен съд Пловдив, с мандат 2023 г. – 2027 г.