На 24.03.2023 г. /петък/ от 17:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе тържествено заседание на Общински съвет „Марица”

 

Уведомяваме Ви, че на 24.03.2023 г. /петък/ от 17:00 часа в  НЧ „Светлина-1927“ – с. Скутаре, ще се проведе тържествено заседание на Общински съвет „Марица”  по повод 35-годишния юбилей на Община „Марица“ при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Заявление от „ЮНИОН ПАСИФИК“ ООД – ПЛОВДИВ , „ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“ ЕАД , Васил Иванов Караилански и Иван Василев Караилански  с входящ № 94-02-44/16.03.2023г. за издаване на разрешение за изработване на специализиран ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата  на  поземлени имоти в масиви 12, 13 и 14 в землището на с.Калековец, за образуването на   „ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ПЛОВДИВ“ , в землището на с. Калековец, общ. Марица.
  2. Вземане на решение за сключване на предварителен договор за уреждане на имуществени отношения по повод промяна границите на поземлени имоти./1/
  3. Вземане на решение за сключване на предварителен договор за уреждане на имуществени отношения по повод промяна границите на поземлени имоти./2/
  4. Тържествено слово на кмета на Община „Марица“ по случай 35 годишния юбилей на общината.
  5. Празнично приветствие на Председателя на Общински съвет „Марица“.
  6. Приветствия на общински съветници и гости на Община „Марица“.
  7. Връчване на почетния знак на Община „Марица“.

 

 

С уважение,

 

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”