2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа