2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект